AVG

PRIVACY VERKLARING

HOE IK OMGA MET UW GEGEVENS
In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

21 april 2018

Identiteit
Mijn identiteit is Rick Akkerman Fotografie. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 37143349. Mijn bedrijf is gevestigd aan de Uitenboschstraat 93, 1813TG in Alkmaar.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s wil ik nog wel eens op slaan.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘Toestemming’, ‘Uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’:

Toestemming: door het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken in mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en sociale media. Een verzoek om uw beelden hiervoor niet te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren.

Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik relevante gegevens en beelden opsla.

Gerechtvaardigd belang: als professioneel fotograaf heb ik er belang bij om mijn werk aan het brede publiek te laten zien.

Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik u gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, eventueel excel bestand en mijn digitale kalender/agenda. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon en tablet synchroniseert met deze gegevens. Ook deze zijn beschermd met een inlogcode.
Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG-wet vallen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. U krijgt binnen vier weken reactie.

 

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.