Copyright

Op al mijn foto’s rust auteursrecht. Dit betekent dat u mijn foto’s niet mag gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming. Als professioneel fotograaf leef ik van het gebruik van mijn beelden. Ik begrijp dat het heel verleidelijk kan zijn om ‘even dat plaatje bij uw blog te gebruiken’, of ‘dat mooie beeld in uw presentatie te plakken’. Toch is dit niet toegestaan. Met enige regelmaat vind ik mijn foto’s op plaatsen waar ze niet thuishoren, en ook regelmatig treed ik daartegen op. Dat gaat in eerste instantie wel vriendelijk, maar altijd gepaard met een factuur. Als daar niet positief op gereageerd wordt, geef ik de zaak uit handen aan een advocaat.

All my photo’s are protected by copyright. They may only be used after you have obtained specific and written permission. Please understand: as a professional photographer I make my living of of the use of my images. I understand it can seem very easy to ‘borrow a photo for your blog or presentation’. But I regularly take action against such infringement of my copyright.

 

Auteursrecht op Foto’s – 10 Geboden.

  
1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.
© Burafo 2007 (nu Nederlandse FotografenFederatie).