Van Binnen (NHD)

 ‘Van Binnen’  is een serie portretten van boeiende persoonlijkheden uit de regio NoordHolland die elke zaterdag in het NHD/Alkmaarsche Courant verschenen. Intrigerende verhalen/interviews met een bijgevoegd portret die een verhaal an sich verteld.

‘Zwart-wit en Rauw, het unieke van elk mens apart’k is individueel, Apart zijn we allemaal